ILMOITTAUTUMIS-JA PERUUTUSOHJEET

Hei ilmoittautujat!

Kurssille ilmoittaudutaan www-sivuillamme kalenteri kohdasta ja kurssipaikka maksetaan erikseen lähetettävällä laskulla.

Maksusuoritus vahvistaa osallistumisen valitulle kurssille.

Jos sinulla tulee ongelmia niin ole aina reippaasti yhteydessä meihin,asioihin voidaan aina vaikuttaa ja löytää positiivinen ratkaisu!


Kurssin vaatimukset

Eläimen täytyy soveltua sille kurssille, jolle se ilmoitetaan. Ilmoittautuja sitoutuu siihen, että ilmoittautumistiedot ovat todenmukaiset ja että osallistuja soveltuu kurssille. Mikäli kurssin soveltuvuudesta ei ole varma, tulee asia varmistaa kurssin kouluttajalta Katja Pesoselta yhteydenotto sivun kautta tai email:kada.pesonen(at)gmail.com p.044-9999426.

Kurssiosallistumisen peruuttaminen

Kurssiosallistumisen voi peruuttaa www-sivuilta löytyvällä yhteydenotto linkin kautta. 

Jos kurssin peruuttaa yli 30 vrk ennen kurssin alkua, asiakkaalle palautetaan kurssimaksu vähennettynä käsittelykuluilla.

Jos kurssin peruuttaa yli 14 vrk ennen kurssin alkua palautetaan puolet kurssimaksusta, vähennettynä käsittelykuluilla.

Jos kurssin peruuttaa alle 14 vrk ennen kurssin alkua kurssimaksua ei palauteta.

Mikäli kurssiin on kuulunut luentoja tämä huomioidaan maksun palautuksessa vähentämällä maksun palautuksesta jo menneiden luentojen normaalihinta.

Sairastumisesta (joko kurssille ilmoitettu eläin tai ihminen) takia tapahtuneista peruutuksista maksu vähennettynä käsittelykuluilla palautetaan myös alle 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua tapahtuneista peruutuksista. Maksun palauttaminen edellyttää aina riittävät tiedot sisältävän lääkärintodistuksen esittämistä. Jos peruutus lähetetään vasta kurssin alkamisen jälkeen asia käsitellään kurssin keskeyttämisenä ja maksu palautetaan vain jäljellä olevilta kurssikerroilta.

Vierailevan kouluttajan kurssin osallistumismaksu palautetaan vain, jos peruutus on tehty vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Tämä koskee myös sairastapauksia.

Kurssimaksu palautetaan kurssin maksajalle yleensä 7:n, mutta enintään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun saamme tiedoksi asiakkaan tilinumeron.

Kurssin peruuntuminen

Kurssi peruuntuu, mikäli kurssille ei tule riittävästi ilmoittautumisia. Kurssin peruuntuessa kurssimaksu palautetaan kurssin maksajalle yleensä 7:n, mutta enintään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun saamme tiedoksi asiakkaan tilinumeron. Tilinumero ilmoitetaan KaDaPe:n yhteydenotto sivun kautta. Kurssin keskeytyessä palautamme kurssimaksun käyttämättä jäävän osan.

Ylivoimaisen esteen (esim. sota, luonnonmullistus tai yleislakko) vuoksi peruuntuvan kurssin kurssimaksuja ei välttämättä pystytä palauttamaan.

Kurssin keskeyttäminen

Mikäli koiran tai ohjaajan sairastuminen aiheuttaa pidempiaikaisen poissaolon (yli 3 kertaa), kurssi voidaan lopettaa kesken ja osallistumismaksu palauttaa käyttämättä jäävien kertojen osalta. Jos kurssin haluaa lopettaa kesken, tästä tulee ilmoittaa kurssin vetäjälle tai KaDaPe:n yhteydenotto sivun kautta. Sairasloman keston tulee käydä ilmi lääkärintodistuksesta.

Narttukoiran juoksut eivät ole peruste kurssin keskeyttämiselle. Kurssista riippuen juoksuinen narttu saatetaan pystyä pitämään erityisjärjestelyin kurssilla juoksupöksyt jalassa (esim. muut kurssin koirat eivät häiriinny) tai ohjata harjoittelemaan toiseen ryhmään, mutta mahdollisuutta tähän ei voida taata.

Jos osallituminen kurssille joudutaan KaDaPe:n toimesta peruuttamaan ilmoittautumisen yhteydessä annettujen väärien tietojen tai koiran kurssille soveltumattomuuden vuoksi, kurssimaksu palautetaan, kuten muusta syystä tehdyn palautuksen kohdalla. Kurssin jo alettua maksua ei palauteta.

Muita ehtoja

Huomaathan, että koiran haltijana asiakas vastaa oman koiransa turvallisuudesta sekä koiran muille mahdollisesti aiheuttamista esine-, henkilö- ja eläinvahingoista. Kurssin kouluttaja vastaa kurssilla opetuksesta ja ohjauksesta, eikä yksittäisistä koirista.

KaDaPe varaa oikeuden muuttaa kurssikerran kellonaikaa, kouluttajaa tai muita kurssin ennakkoon ilmoitettuja tietoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle.

Riidanratkaisuelin

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).